Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - bezpłatna pomoc psychologiczna

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego świadczącą bezpłatną pomoc specjalistyczną, obejmującą swoim działaniem teren powiatu poznańskiego. Ośrodek wsparcia w Kobylnicy - pomoc ofiarom przemocy, telefon zaufanuia - bezpłatna pomocpsychologiczna dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

W ramach świadczonej pomocy psychologicznej osobom dotkniętym sytuacją kryzysową Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

jako jednostka organizacyjna Powiatu Poznańskiego

Zaprasza do kontaktu w formie telefonicznej lub e - mail wszystkie osoby, dla których aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego stanowi szczególną trudność.

Oferta skierowana jest do osób zaangażowanych zawodowo w walkę z pandemią SARS-CoV-2, a także chorych przebywających w kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym, ich rodzin i wszystkich osób, dla których sytuacja zagrożenia epidemiologicznego wpłynęła znacząco na codzienne funkcjonowanie.

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne udzielane jest codziennie 

w godzinach od 8.00 do 20.00. Kontakt telefoniczny: 61 8150363  e- mali: wsparcie@oikkobylnica.pl 

Poradnictwo telefoniczne jest możliwe także dla osób chcących zachować anonimowość. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Hostel OIK

W skład Ośrodka Interwencji Kryzysowej wchodzi hostel, w którym można w sytuacjach kryzysowych uzyskać schronienie na okres 3 m-cy.

Ośrodek w obiektywie

Kilka słów o nas

  • O ośrodku
  • Niebieski Pokój
  • Hostel OIK

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego świadczącą bezpłatną pomoc specjalistyczną, obejmującą swoim działaniem teren powiatu poznańskiego.
Do zadań Ośrodka należy w szczególności: - udzielenie szybkiej i doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, z wyłączeniem przypadków dotyczących bezdomności...

czytaj więcej

Na terenie OIK znajduje się Niebieski pokój przeznaczony do przesłuchań dzieci – doznających przemocy i świadków przemocy fizycznej, psychicznej oraz seksualnej i ma umożliwić przesłuchanie dziecka (dzieci) w przyjaznych mu warunkach, dając mu poczucie bezpieczeństwa i pozwalając ograniczyć liczbę przesłuchań do minimum.

czytaj więcej

W skład Ośrodka Interwencji Kryzysowej wchodzi hostel, w którym można w sytuacjach kryzysowych uzyskać schronienie na okres 3 m-cy. Przyjęcie do hostelu wymaga uzyskania skierowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, znajdującego się przy ul. Słowackiego 8 (nr kontaktowy 61 8 410 716) a w nagłych sytuacjach – na wniosek osoby zainteresowanej, w wyniku interwencji policji czy innych instytucji społecznych i charytatywnych (wówczas formalności regulowane są w drugiej kolejności).

czytaj więcej

Komu pomagamy

  • ucierpiały na skutek wypadków losowych
  • doświadczyły klęski żywiołowej
  • doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystania seksualnego lub gwałtu
  • utraciły kogoś bliskiego lub żyją w zagrożeniu jego odejściem
  • przeżywają niekorzystną i trudną dla siebie zmianę w życiu
  • osobą, które tego potrzebują
Napisz do nas!

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?

Napisz do nas już teraz. Postaramy się nie zwłocznie odpowiedzieć i pomóc na tyle ile potrafimy!